Algemeen stappenplan

Algemeen stappenplan

Stap 1: Wat ga ik filmen?

De student maakt een beeldopname van een situatie waar hij nieuwsgierig naar is. 

 • Selecteer een fragment (twee minuten, noteer begin- en eindtijd) waarin jouw handelen en het effect daarvan op de kinderen zichtbaar is.

 • Zorg dat je beeld en geluid goed werkt wanneer je het gaat laten zien. 

 

Printversie Algemeen Stappenplan 

Printversie Kijkwijzer Interactie

Printversie werkblad interactie analyse

 

 

 

 

 

Stap 2: Wat wil ik weten?

De student bepaalt welke kijkwijzer hij wil gaan inzetten bij stap 4.

 •    Waar ben je nieuwsgierig naar? Wat wil je bekijken en bespreken? 

 •    Kies een kijkwijzer om te gebruiken bij stap 4. 

Stap 3: Hoe werken we samen?

De student zorgt, samen met medestudenten, voor een veilige, prettige werksfeer. 

 • Bespreek met elkaar hoe je prettig werkt, welke afspraken de veiligheid en een stimulerende sfeer bevorderen. 

 • Wie neemt de leiding en bewaakt het proces?

Stap 4: wat zien we?

De student maakt, samen met medestudenten, een analyse van zijn beeldopname.

 • De inbrenger leidt het beeld kort in, schetst de context. Bekijk eerst het hele fragment en noteer voor jezelf je eerste indruk en een paar krachten / tops. Benoem indien gewenst de tops aan de inbrenger.

 • Klein en krachtgericht kijken: bekijk het fragment nog een keer in kleine stukjes en benoem met elkaar met behulp van de gekozen kijkwijzer welk concreet leerkrachtgedrag je in het fragment ziet en (voor zover zichtbaar) het effect ervan.

 • Bekijk stukjes van het fragment meermalen om tot goed zicht te komen. Benoem met elkaar de kern van het leerkrachtgedrag (welk patroon herkennen jullie?).

Stap 5: Wat vind ik ervan?

De student komt, samen met medestudenten, tot interpretatie en waardering van zijn handelen.

 • Bekijk en benoem eventueel kleine stukjes van het fragment opnieuw.

 • Vragen die de inbrenger kan beantwoorden: wat was je bedoeling: wat wilde je (beoogd effect)? ... en zag je dat ook als resultaat? 

 • Wat voelde je en dacht je in dit fragment? Wat denk je dat de anderen wilden / voelden/ dachten (vb. de kinderen)? Wat vind /voel /denk je nu hierover?

Stap 6: Wat kan ik ermee?

De student komt, samen met medestudenten, tot een leeropbrengst: veranderd handelen of verantwoord handelen.

 • Vragen die de inbrenger kan beantwoorden: welk inzicht krijg je nu? Wat zegt dit over jou als leerkracht? Wat wil je vasthouden? Wat wil je meer inzetten? Wat neem je hieruit mee, bijvoorbeeld naar een nieuwe situatie? Wat is je volgende stap? Wat heb je nodig?

 • Hoe sluit deze leeropbrengst aan op wat je wilde weten (stap 2)? 

 • Als de inbrenger dit wil: wat wil je nog meer bespreken naar aanleiding van dit beeld? Eventueel tips/adviezen en vergelijkbare ervaringen bespreken. Kijk uit voor 'de olifant.'

Stap 7: Leeropbrengst

Terugblik op het samenwerken met de kijkwijzer en het Focus stappenplan. 

Leeropbrengst voor de inbrenger en medestudenten.

   •Bespreek de opbrengst van het werken met de kijkwijzer en het Focus stappenplan. Wat is de meerwaarde?

   •Wat is de inhoudelijke opbrengst voor ieder van jullie?