Informatie voor praktijkbegeleiders

Het project Focus beoogt dat studenten zelfstandig, samen met medestudenten, leren van video-opnames uit hun praktijk. Het materiaal van Focus is ontwikkeld voor de Pabo, maar ook bruikbaar in andere beroepsopleidingen.   

Studenten leren van de eigen praktijk door betekenis te geven aan eigen ervaringen in het praktijkleren. Vanuit het project Focus leren studenten ter ondersteuning van deze betekenisgeving om op microniveau te kijken naar eigen interactie (actie-reactie) met kinderen op zelf opgenomen praktijkbeelden. Door samen met medestudenten krachtgericht te leren kijken naar beeldopnames van eigen handelen in de praktijk, krijgt de student steeds meer grip op zijn rol in het samenspel tussen de student en de leerlingen. En door samen zichtbaar handelen en het effect ervan te benoemen kan bewustwording plaatsvinden van wie de student is of wil zijn als aankomend leerkracht.     

Focus werkt met twee instrumenten: een kijkwijzer en Focus stappenplan. Een kijkwijzer bepaalt de kijkrichting bij het bekijken van beelden en het Focus stappenplan is een stapsgewijs model voor de werkwijze en gespreksvoering bij het gezamenlijk leren van beelden. Deze instrumenten gebruiken studenten aan de Marnix Academie wanneer ze tijdens de lessen op de Marnix Academie of tijdens het praktijkleren samen met anderen naar eigen handelen in de praktijk willen kijken.   

In het eerste jaar van hun opleiding leren studenten om zelfstandig met de instrumenten te werken. In het vervolg van hun studie leren ze ook te werken met Focus-instrumenten (stappenplan en kijkwijzer) die afgestemd zijn op specifieke vragen uit de praktijk of de opleiding. Zie hiervoor de verschillende Focus stappenplannen. Als praktijkbegeleider kunt u dit materiaal inzetten bij de begeleiding van uw studenten zodra zij de basistraining in het eerste jaar gehad hebben. Een toelichting op de verschillende stappen van het Focus stappenplan vindt u in het Docent stappenplan.

Het artikel Krachtgericht en klein kijken geeft inzicht in de opbouw van het Focus stappenplan. Wilt u meer informatie of deelnemen aan een (in company) training in het werken met Focus, neem dan contact op via marnixfocus@hsmarnix.nl.