Kijkwijzer Taal en Uitdagend Onderwijs (TUO)

Kijkwijzer Taal en Uitdagend Onderwijs (TUO)

De kijkwijzer Taal en Uitdagend Onderwijs (TUO) gebruik je bij stap 4 van het Taal en Uitdagend Onderwijs (TUO) stappenplan. De kijkwijzer geeft richting aan het kijken naar jouw beeldfragmenten: je vindt er een overzicht van leerkrachtgedrag dat de taalverwerving van kinderen ondersteunt en van bijbehorend gedrag van het taalverwervende kind. Met behulp van de kijkwijzer kan je het leerkrachtgedrag dat je op het beeldfragment ziet, benoemen. Benoem steeds het gedrag in een zo klein mogelijk fragment (van een paar seconden): micro-analyse. Benoem ook het (beoogde en) waargenomen gedrag van het taalverwervende kind.