Taal en uitdagend onderwijs (TUO) stappenplan

TUO stappenplan

Stap 1: Wat ga ik filmen?

De student maakt een beeldopname van een situatie waar hij nieuwsgierig naar is. 

  • Maak verschillende opnames van denkgesprekken met groepjes kinderen waarbij je jouw TUO-vaardigheden inzet.

  • Selecteer een fragment vanuit het opgestelde TUO voortgangsformulier (5 minuten). Zorg dat het beeld en geluid goed werkt wanneer je het straks gaat laten zien. 

 

Stap 2: Wat wil ik weten?

De student gebruikt de CombiList checklist deel A en B als kijkwijzer.

Waar ben je nieuwsgierig naar? Wat wil je bekijken en bespreken? Noteer de TUO-interactievaardigheden die jij voor ogen had bij het oefenen. 

Stap 3: Hoe werken we samen?

De student zorgt, samen met medestudenten, voor een veilige, prettige werksfeer.

  • Bespreek met elkaar hoe je prettig werkt, welke afspraken de veiligheid en een stimulerende sfeer bevorderen. 

  • Wie neemt de leiding en bewaakt het proces? 

Stap 4: Wat zien we?

De student maakt, samen met medestudenten, een analyse van zijn beeldopname.

  • De inbrenger leidt het beeld kort in, schetst de context. Daarna: bekijk samen het hele fragment en noteer ieder voor zichzelf een eerste indruk en een paar krachten/tops. Benoem, indien gewenst, een top aan de inbrenger.

  • Vervolgens klein en krachtgericht kijken naar het fragment: bekijk het fragment nog een keer in kleine stukjes van een paar seconden en benoem met elkaar met behulp van de CombiList checklist welke TUO-interactievaardigheden van de leerkracht je in het fragment ziet en wat het effect ervan is op de leerlingen. Bespreek welk patroon in handelen en effect op de leerlingen zichtbaar is geworden in de analyse. 

Stap 5: Wat vind ik ervan?

De student komt, samen met medestudenten, tot interpretatie en waardering van zijn handelen.

  • Vragen die de inbrenger kan beantwoorden: zoek de 5 kernpunten van een taaldenkstimulerend gesprek erbij. Welke kernpunten zag je op welke manier terug? Wat heb je de leerlingen in het fragment zien doen? Hoe staat dit in relatie tot de interactievaardigheden die je hebt ingezet? En in relatie tot jouw rol (expert versus onderzoeker)? En was dit ook je bedoeling? Hoe kijk je er nu op terug?

Stap 6: Wat kan ik ermee?

De student komt, samen met medestudenten, tot een leeropbrengst: veranderd handelen of verantwoord handelen.

  • Vragen die de inbrenger kan beantwoorden: welk inzicht krijg je nu? Wat zegt dit over jou als leerkracht? Wat wil je vasthouden? Wat wil je meer inzetten? Met welke TUO-interactievaardigheden ga je verder oefenen en hoe ga je dat aanpakken? Wat (of wie) heb je hiervoor nodig?

Stap 7:  Leeropbrengst

Terugblik op het samenwerken met de kijkwijzer en het Focus TUO Stappenplan en de leeropbrengst voor de inbrenger en medestudenten. 

  • Bespreek de opbrengst van het werken met de CombiList checklist en het  Focus TUO stappenplan. Wat is de meerwaarde?

  • Wat is de inhoudelijk opbrengst voor ieder van jullie?