Focus kijkwijzer interactie

Over de Focus kijkwijzer interactie

Het onderwijs is een complexe en dynamische omgeving, waarin de interactie tussen jou als leerkracht en het kind centraal staat. Leerkracht en kind(eren) bepalen samen, in een doorgaande stroom van actie en reactie, dat wat zich afspeelt in de ontmoeting. Interactie staat aan de basis van jouw pedagogisch en didactisch handelen en jouw klassenmanagement. Daarmee is het voor jou als (toekomstige) leerkracht belangrijk om zicht te krijgen over wat zich afspeelt in deze interactie. De kijkwijzer interactie ondersteunt het analyseren en benoemen van deze interactie.

De kijkwijzer interactie gebruik je bij stap 4 van het algemeen stappenplan en het pedagogisch stappenplan. De kijkwijzer geeft richting aan het kijken naar jouw beeldfragmenten: je vindt er een overzicht van waarneembaar (micro-) leerkracht-interactie-gedrag. Met behulp van de kijkwijzer kan je het leerkrachtgedrag dat je op het beeldfragment ziet, benoemen. Benoem steeds het gedrag in een zo klein mogelijk fragment (van een paar seconden): micro-analyse. Benoem ook het (beoogde en) waargenomen effect van het leerkrachtgedrag op de kinderen.  Je kunt hierbij gebruik maken van het werkblad interactie analyse.