Informatie voor studenten

Informatie voor studenten

Met het project Focus leer jij om zelfstandig, samen met medestudenten, video-opnames uit jouw praktijk in te zetten voor jouw ontwikkeling. Het materiaal van Focus is ontwikkeld voor de Pabo, maar ook bruikbaar in andere beroepsopleidingen.  

Je leert van de eigen praktijk door betekenis te geven aan eigen ervaringen in het praktijkleren. Vanuit het project Focus leer je, ter ondersteuning van deze betekenisgeving, om op microniveau te kijken naar eigen interactie (actie-reactie) met kinderen op zelf opgenomen praktijkbeelden. Door samen met medestudenten krachtgericht te leren kijken naar beeldopnames van eigen handelen in de praktijk, krijg je steeds meer grip op jouw rol in het samenspel tussen jezelf en de leerlingen. En door samen zichtbaar handelen en het effect ervan te benoemen kan bewustwording plaatsvinden van wie jij bent of wilt zijn als aankomend leerkracht.    

Focus werkt met twee instrumenten: een kijkwijzer en Focus stappenplan. Een kijkwijzer bepaalt de kijkrichting bij het bekijken van beelden en het Focus stappenplan is een stapsgewijs model voor de werkwijze en gespreksvoering bij het gezamenlijk leren van beelden. Deze instrumenten gebruik je wanneer je tijdens de lessen op de Marnix Academie of tijdens het praktijkleren samen met anderen naar jouw handelen in de praktijk wilt kijken.  

In het eerste jaar van jouw opleiding leer je om zelfstandig met de instrumenten te werken. In het vervolg van je studie leer je ook te werken met Focus-instrumenten (stappenplan en kijkwijzer) die afgestemd zijn op specifieke vragen uit de praktijk of de opleiding. Zie hiervoor de verschillende Focus stappenplannen.  

Het artikel Krachtgericht en klein kijken geeft inzicht in de opbouw van het Focus stappenplan.