Pedagogisch (ZOOM) stappenplan

Pedagogisch (ZOOM) stappenplan

Stap 1: Wat ga ik filmen? 

De student maakt een beeldopname van een situatie waar hij nieuwsgierig naar is.

Selecteer fragmenten van de taal- of wiskundeactiviteiten in je subgroep (richtlijn vijf minuten in totaal) waarin jouw pedagogisch handelen en het effect daarvan op de kinderen zichtbaar is.  

Noteer begin- en eindtijden, of maak een compilatie.

Zorg dat je beeld en geluid goed werkt wanneer je het straks gaat laten zien. 

Printversie Pedagogisch stappenplan

Printversie werkblad Pedagogisch stappenplan

Printversie kijkwijzer Interactie

Stap 2: Wat wil ik weten? 

De student gebruikt de kijkwijzer interactie en formuleert een vraag over zijn handelen. 

Denk bijvoorbeeld aan: waar ben je nieuwsgierig naar? Wat wil je bekijken en bespreken? Wat wil je bereiken? 

Stap 3: Hoe werken we samen?

De student zorgt, samen met medestudenten, voor een veilige, prettige werksfeer.

Bespreek met elkaar hoe je prettig werkt, welke afspraken de veiligheid en een stimulerende sfeer bevorderen. 

Wie neemt de leiding en bewaakt het proces?

Stap 4: Wat zien we?

De student maakt, samen met medestudenten, een analyse van zijn beeldopname.

De inbrenger leidt het beeld kort in, schetst de context. Bekijk eerst het hele fragment en noteer voor jezelf jouw eerste indruk en een paar krachten/tops. Benoem indien gewenst de tops aan de inbrenger. 

Klein en krachtgericht kijken: bekijk één of meer fragmenten nog een keer in kleine stukjes van een paar seconden en benoem met elkaar met behulp van de kijkwijzer Interactie welk concreet leerkracht-interactiegedrag je in het fragment ziet en (voor zover zichtbaar) het effect ervan.

Bekijk stukjes van het fragment meermalen om tot goed zicht te komen. Benoem met elkaar de kern van het leerkracht-interactiegedrag (welk patroon herkennen jullie?).

 

Stap 5: Wat vind ik ervan?

De student komt, samen met medestudenten, tot interpretatie en waardering van zijn handelen.

Bekijk en benoem eventueel kleine stukjes van het fragment opnieuw.

Hoe zie je de pedagogische voorkeursstijl van de inbrenger terug in zijn of haar concrete handelen? Wat is het effect van dit handelen op het kind / de kinderen?

Vragen die de inbrenger kan beantwoorden: wat was je bedoeling: wat wilde je (beoogd effect)? ... en zag je dat ook als resultaat? Wat voelde je en dacht je in dit fragment? Wat denk je dat de anderen wilden/voelden/dachten (vb. de kinderen)? Wat vind/voel/denk je nu hierover? 

Stap 6: Wat kan ik ermee?

De student komt, samen met medestudenten, tot een leeropbrengst: veranderd handelen of verantwoord handelen.

De inbrenger vertelt zijn vraag of nieuwsgierigheid (van stap 2 "wat wil ik weten?").

Vragen die de inbrenger kan beantwoorden: welk inzicht krijg je nu? Wat zegt dit over jou als leerkracht? Wat wil je vasthouden? Wat wil je meer inzetten?

Indien de inbrenger dit wil: tips/adviezen en vergelijkbare ervaringen bespreken van de medestudenten.

Stap 7: leeropbrengst

Terugblik op het samenwerken met de kijkwijzer Interactie en het Pedagogisch stappenplan. Leeropbrengst voor de inbrenger en medestudenten.

Bespreek de opbrengst van het werken met de kijkwijzer Interactie en het Pedagogisch stappenplan. Wat is de meerwaarde?

Wat is de inhoudelijke opbrengst voor ieder van jullie?